Olemme hoitaneet metsiä ja kehittäneet maa-omaisuuksia vuodesta 1912. Kokeneet tilanhoitajamme ja neuvonantajamme auttavat sinua – jos haluat esimerkiksi maksimoida tulot, metsästys- tai luonnonarvot.

Metsästrategia

Vihreä kulta verrattuna muuhun kultaan

Metsään liittyy monia arvoja, kuten talous, luonto, virkistys, metsästys, puutavara ja energia. Osa näistä arvoista on käsin kosketeltavia, osa tunneperäisiä. Metsän pääoma-analyysi palvelumme avulla saat kaikesta arvion rahamääräisenä. Analyysin avulla voit verrata metsäsijoitustasi muihin pääomasijoituksiin, joten analyysin hyöty on kattava.

Osakesalkkuna

Metsän pääoma-analyysin avulla voit hyödyntää metsänomistustasi samalla tavoin kuin osakesalkkua. Saat katsauksen metsän eri osien arvonkehitykseen sekä pystyt arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia. Voit myydä taloudellisesti kannattamattomia osia ja vapauttaa pääomaa sijoitettavaksi uusiin kiinteistöihin, vesi- tai tuulivoimaan, uuteen metsään tai muihin pääomasijoituksiin.

Korjuun aikatauluna

Meillä on kokemusta asiakkaista, jotka ovat ansainneet huomattavasti omaisuutta priorisoituaan oikein eri puustojen hakkuita. Metsän pääoma-analyysin avulla on mahdollista valita oikea päätehakkuutaso taloudellisten kriteerien määrittelemässä järjestyksessä. Analyysimme osoittavat, että monen metsäsuunnitelman kohdalla alkuperäiset ehdotukset ovat liian varovaisia. Tästä syystä taloudellisesti kannattamattomista metsistä pidetään kiinni usein liian kauan.

Yhteisenä nimittäjänä

Jos metsän omistajia on useampia, ovat edut ja tarpeet omistajien kesken usein erilaisia. Joku omistajista voi haluta asettaa etusijalle metsästyksen, toinen puuntuotannon, kun taas kolmas panostaisi energiaan. Metsän pääoma-analyysin avulla kaikkia kysymyksiä voidaan puntaroida talouslukujen valossa, mikä helpottaa yhteistä päätöksentekoa.

Tavoiteperustana

Julkisessa omistuksessa olevien metsien osalta vaaditaan erityisen kattavaa eri tavoitteiden, kuten virkistystoiminnan, luonnonhoidon ja talouden arviointia. Esimerkiksi kunta voi nähdä selkeästi meidän analyysimme avulla, miten metsätuotoilla voi kattaa luonnonhoitoon ja virkistystoimintaan liittyviä investointeja sekä kuinka kallista metsän hakkaamatta jättäminen on.