Olemme hoitaneet metsiä ja kehittäneet maa-omaisuuksia vuodesta 1912. Kokeneet tilanhoitajamme ja neuvonantajamme auttavat sinua – jos haluat esimerkiksi maksimoida tulot, metsästys- tai luonnonarvot.

Tilanhoitajilta tukea kaikkeen tilan hoitoon: Perhe Sohlberg, Malmgård Sjundeå

Perhe Sohlberg: Sebastian, vaimo Janica ja 8-vuotias tytär Svea. Kuva: Yksityiskokoelma

Perhe Sohlberg: Sebastian, vaimo Janica ja 8-vuotias tytär Svea. Kuva: Yksityiskokoelma

Sebastian Sohlbergin perhetila Malmgård Sjundeå sijaitsee Siuntiossa, noin 60 kilometriä Helsingistä länteen. Tilan koko on 650 ha. Siitä noin 400 ha on peltoalaa, loput metsämaata. Sohlberg on luottanut Tilanhoitajien palveluihin vuodesta 2015 saakka.

Omistajan yritysryhmään kuuluu perhetila Malmgård Sjundeån lisäksi Siuntion Koneasema, maatalouden urakointi- ja tukipalveluita tarjoava yritys, sekä Malmgård Riistasiemen, jossa kehitetään ja myydään eläinten rehuja ja peltomaisemaa monimuotoistamaan tarkoitettuja siemenseoksia.

Yritysten johtaminen on kokopäivätyötä ja enemmänkin. Sen vuoksi Sebastian Sohlberg aloitti vuonna 2015 yhteistyön Tilanhoitajien kanssa. Aiemmin hänen yhteistyökumppaninaan on ollut metsäyhtiö ja lukuisa määrä erilaisia pienyrityksiä, mutta hän ei ollut tyytyväinen saamiinsa palveluihin.

– Tunsin, etteivät he tee töitä metsänomistajan edun mukaisesti. Heille omat ja teollisuuden lyhytnäköiset tarpeet tulivat aina ensin, esimerkiksi puulajien valinnassa. Toisaalta, ymmärtäähän sen, myöntää Sebastian Sohlberg.

– Tilanhoitajat ovat aidosti puolueeton yhteistyökumppani, tuntuu, että he pelaavat kanssani samassa joukkueessa. Yhteistyömme perustuu synergiaan ja yhteiseen tavoitteiden asetteluun. Tunnen, että omat etuni ja toiveeni ovat aina keskiössä. Tämä yhdistettynä heidän kokeneisuuteensa ja osaamiseensa - joka ei rajoitu pelkästään metsien hyödyntämiseen ja hoitamiseen - tekee lopputuloksesta todella toimivan.

Riistakäytävät ja riistapellot antavat ravintoa ja suojaa

Elämyksiä ja riistanhoitoa: Janica Wetterstein-Sohlberg poimimassa auringonkukkia riistapellolta - siemensekoituksen nimi on Fasaani-Peltopyy Diana.

Elämyksiä ja riistanhoitoa: Janica Wetterstein-Sohlberg poimimassa auringonkukkia riistapellolta - siemensekoituksen nimi on Fasaani-Peltopyy Diana.

Tilanhoitajien avulla Sebastian Sohlberg on esimerkiksi onnistunut kehittämään riistan hyvinvointia maillaan heikentämättä metsän kasvua ja tuottavuutta.

Malmgård Sjundeå:ssa on tehty useita riistanhoitotoimia. Yksi niistä on riistasorkkaeläinten ravinnon lisääminen esimerkiksi jättämällä haavan taimet raivaamatta, koska ne sopivat hirvien ravinnoksi. Sen lisäksi niittyjen ja peltojen reunoille on jätetty vesakkoja ja pensastoa. Maankäyttöä on järkeistetty riistaa ajatellen. Riistakäytävät ja runsaat riistapellot tarjoavat eläimille ravintoa ja suojaa. Riistaa hyödyntäviin siemensekoituksiin erikoistuneen yrityksen (kts. tietoruutu alempana) kehittäminen on myös lisännyt riistapeltojen määrää ja monipuolisuutta.

Suomessa riistanhoito ja riistapeltojen perustaminen on usein metsästysseuran tai innokkaiden yksittäisten harrastajametsästäjien ja maanomistajien harteilla. Viherryttäminen - EU:n maanviljelyohjelmista tuttu termi, jolla pyritään saamaan aikaan myönteisiä ympäristövaikutuksia - voi tehdä riistapeltojen perustamisesta jopa taloudellisesti kannattavaa.

Viranomaisten kanssa asiointi vaatii kokemusta ja osaamista

Malmgård Sjundeå:lla on omistuksia myös Espoon kupeessa. Näille maille Espoon kaupunki on vetänyt vesijohdot ja jätevesikanavat likavesiä varten. Alkuperäiset aluevaatimukset koskivat 1,8 hehtaaria, mutta räjäytystyöt vaikuttivat sen lisäksi puolen hehtaarin kokoiselle alueelle, minkä lisäksi töitä varten tarvittiin väliaikaisia varikkoalueita useiden hehtaarien alueelle.

– Tilanhoitajien osaaminen ja aikaisemmasta viranomaisyhteistyöstä kertynyt kokemus sekä Suomessa että Ruotsissa ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. On tärkeää tuntea maanomistajan oikeudet ja velvollisuudet tehdessään sopimuksia kaupungin ovelien virkamiesten kanssa.

Muutakin kuin metsänhoitoa

Yksi Sebastian Sohlbergin tavoitteista on ollut luoda puistoalue päärakennuksen ympärille. Puinen päärakennus on vuodelta 1814. Puistoalueen suunnittelussa hän sai apua Tilanhoitajilta. Ajatuksena oli luoda pihasuunnitelman piirustukset, joita voisi toteuttaa osio kerrallaan vuosien, jopa sukupolvien, ajan.

– Työ on aloitettu päärakennuksen ympäriltä. Suunnitelmassa on valmiit askeleet kauniiden ympäristöjen luomiseen myös vuokramökkien ympärille. Voimme toteuttaa metsänhoidollisia tavoitteitamme, kun pystymme jo tässä vaiheessa ottamaan huomioon tulevat tonttien kaavoitukset.

– Perinteiset metsäyhtiöt eivät voi eivätkä halua tarjota esimerkiksi apua maankäyttöneuvotteluissa tai maisemasuunnittelussa. Tilanhoitajilta löytyy molemmista sekä osaamista, että palveluhalukkuutta, sanoo Sebastian Sohlberg.

– Tilanhoitajat poikkeaa muista palveluntarjoajista. Sen osaaminen ei rajoitu metsätalouteen, vaan sieltä voi hoitoasiakkaana kysyä näkemystä esim. kiinteistönhoitoon, vuokraustoimintaan, puistosuunnitteluun, metsästykseen, maisemointiin ja viihtyvyyteen. Neuvot ovat aina kokonaistaloudellisesti perusteltuja!

– Kukaan muu ei tarjoa näin kattavaa palvelua.

Tektsti: Bosse Jönsson

Malmgård Sjundeå

Sohlbergin perheellä on maatila Malmgård Sjundeå, maanviljelijöiden, pienyrittäjien ja urakoitsijoiden palveluihin erikoistunut Siuntion Koneasema Oy ja Malmgård Riistasiemen Oy, jolla on lähes 30 vuoden kokemus monimuotoisuus peltojenviljelystä ja siemenkaupasta sekä koti- että ulkomailta.