Olemme hoitaneet metsiä ja kehittäneet maa-omaisuuksia vuodesta 1912. Kokeneet tilanhoitajamme ja neuvonantajamme auttavat sinua – jos haluat esimerkiksi maksimoida tulot, metsästys- tai luonnonarvot.

Tilanhoitajat rakentaa kosteikon Västankvarnin tilalle

Västankvarnin kosteikko

Kuva: Tomas Landers

Yhteistyössä maanomistajan ja Maailman luonnonperintösäätiön WWF:n kanssa, Tilanhoitajat perustaa parhaillaan kosteikon Vätstankvarnin tilan maille Inkooseen. Hanke rahoitetaan suurilta osin ympäristöministeriön puolesta ja hanketta vetää WWF.

– Tämä kosteikko tulee estämään ravinteiden ja kiintoaineiden valuminen eteenpäin Inkoon jokeen ja Itämereen, 250 hehtaarin kokoiselta valuma-alueelta. Tämä tarkoittaa että myös moni muu maanomistaja hyötyy tästä kosteikosta, kertoo Mikael Jern, Västankvarnin tilan toimitusjohataja Yle:lle.

Kosteikot tuottavat monta ekosysteemipalvelua. Varastoivat ravinteita , sitovat hiiltä, edistävät pohjaveden syntymistä ja edesauttavat tasaisemman valuman vesistöissä. Monet kosteikot tuottavat kalaa ja toimivat elinympäristönä monelle hyönteiselle ja lintulajille. Kosteikot ovat lisäksi maisemallisesti kauniita retkikohteita.

Lue lisää