Skogssällskapetin ja Laakkosen perheen tiedote Kytäjän metsäalueen kaupasta

Skogssällskapet Fastighet Oy on 23.5.2023 solmitulla kaupalla ostanut Laakkosen perheeltä Kytäjän kartanon metsäalueet - yhteensä noin 3 410 hehtaaria.

Kauppa on Skogssällskapetille looginen askel vahvistaa toimintaansa ja metsäomaisuuttaan Suomessa. Laakkosen perhe puolestaan tulee jatkossa keskittymään metsätalouden harjoittamiseen Itä- ja Keski-Suomessa, missä he omistavat yli 5 000 hehtaaria metsää.

Kytäjän metsät ovat sijaintinsa ja omistushistoriansa ansiosta säilyneet ainutlaatuisena yksityisenä metsäkokonaisuutena koko Suomen mittapuulla arvioituna. Kytäjän metsät voidaan tänä päivänä jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaan: käyttömetsät, suojelualueet ja virkistysmetsät. Skogssällskapet on tottunut yhteensovittamaan metsien eri arvoja ja yhdistämään niitä sidosryhmiä palvelevalla tavalla. Skogssällskapetin toimintaa ohjaavat säätiön arvot ja säännöt, joiden mukaan metsien käytön tulee olla kestävää ja luonnon monimuotoisuuden tulee parantua toimien seurauksena. Säätiön metsissä harjoitetaan tuloksellista metsätaloutta, mutta samalla mukautamme toimenpiteet sellaisiksi, että metsien muut arvot eivät kärsi.

Kytäjästä muodostuu kokonsa ja sijaintinsa johdosta Skogsällskapetille ns. mallitila. Kytäjän lisäksi Skogssällskapetilla on Suomessa isommat metsäkokonaisuudet Mynämäellä ja Ruovedellä. Näiden metsätilojen avulla pyrimme selvittämään ja näyttämään metsien eri arvojen yhteensovittamista sekä tekemään yhteistyötä metsän- ja luonnontutkimuksen saralla yliopistojen ja muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Kaikki säätiömme omistamat metsät ovat FSC-sertifioituja, mikä kertoo halustamme panostaa kaikkia sidosryhmiä kuuntelevaan metsätalouteen.

Kytäjän omistajat Yrjö Laakkonen ja hänen lapsensa Reetta Laakkonen, Kalle Laakkonen ja Ville Laakkonen ovat erittäin iloisia siitä, että metsien uusi omistaja Skogssällskapet arvostaa metsien eteen tehtyä vuosikymmenten hoitotyötä ja tulee harjoittamaan kestävää metsätaloutta tämän ajan arvojen mukaisesti. Laakkoset jatkavat tilalla edelleen maatalouden sekä majoitus- ja matkailuliiketoiminnan harjoittamista.

Kytäjän viljeltyjen peltojen pinta-ala on 343 ha. Pelloilla harjoitetaan kiertoviljelyä, jossa käytetään esimerkiksi pellavaa ja hamppua maanparannuskasveina. Laakkosen perhe tulee investoimaan merkittävästi sekä Kytäjä Golf Oy:n majoituskapasiteetin lisäämiseen että tilan ydinalueen vanhojen rakennusten korjaamiseen tavoitteenaan tehdä Kytäjästä merkittävä kokous-, matkailu- ja vapaa-ajanviettokeskus.

 

Skogssällskapet on Ruotsissa vuonna 1912 perustettu säätiö. Säätiön tehtävänä on kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Säätiön perusajatusta toteutetaan hoitamalla vastuullisesti asiakkaiden ja säätiön omia metsiä sekä jakamalla vuosittain noin 1,9 miljoonaa euroa käytännönläheiseen metsän- ja luonnontutkimukseen Suomessa ja Ruotsissa. Säätiöllä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Latviassa. Säätiössä ja sen alaisissa yrityksissä työskentelee yhteensä 125 henkilöä metsänhoidon, puukaupan, luonnonhoidon, tutkimuskoordinoinnin, sertifioinnin ja kiinteistöasioiden parissa. Suomessa Skogssällskapet tunnetaan paremmin nimellä Tilanhoitajat (Skogssällskapet Finland Oy).

Karin Fällman

Mikko Söderling

toimitusjohtaja

+358 50 462 1622

mikko.soderling@tilanhoitajat.fi