Henkilötietojen käsittely

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 14.3.2019.

Skogssällskapet-säätiö ja sen konserniyritys (jäljempänä “Skogssällskapet” ja “me”) sitoudumme suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi suorittaessamme palvelujamme, ollessamme yhteydessä sinuun ja aina kun käsittelemme henkilötietojasi. Skogssällskapet on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Skogssällskapet käsittelee henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Skogsällskapet saattaa myös joutua käsittelemään henkilötietojasi lain tai asetuksen vaatimusten vuoksi. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme on alla.

Sisältö:

Turvallisuus

Pidämme henkilötietojesi suojaamista erittäin tärkeänä. Siksi toteutamme kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotka ovat välttämättömiä henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muutoksilta tai tuhoamiselta. Henkilötietojesi suojaamiseksi huolehdimme, että fyysiset palvelimet ovat suojattuja, järjestelmissämme on palomuurit, elektroniset laitteemme on suojattu tietoturvahyökkäykseltä ja että työntekijämme, joilla on pääsy tietoihin, osaavat käsitellä henkilötietoja ja tuntevat salassapitovelvollisuuteen liittyvät kysymykset. Henkilötietojen laittaminen digitaaliseen kanavaan on aina riski, sillä teknisten järjestelmien täydellinen suojaaminen mahdollisilta hyökkäyksiltä ei ole mahdollista.

Henkilötiedot, jotka on kerätty sinusta tai jotka olet antanut meille

Keräämme myös seuraavia tietoja sinusta voidaksemme toimittaa palvelujamme sinulle:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Luottotiedot
 • IP-osoite
 • Pankkitiedot
 • Kiinteistön tiedot
 • Taloustiedot koskien metsäalan toimintaa ja palvelujamme

Talouspalveluja varten, joihin kuuluvat esimerkiksi veroilmoitukset, voidaan kerätä myös seuraavat tiedot:

 • Tulotiedot
 • Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys
 • Matkapäiväkirja/tietoja matkoista

Kiinteistöpalveluja varten, joihin kuuluvat esimerkiksi vuokrasopimusten hallinta, voidaan kerätä myös seuraavat tiedot:

 • Käyttöoikeuden haltijan henkilötiedot
 • Käyttöoikeuden haltijan luottotiedot
 • Oikeuden haltijaan, rasitteeseen jne. liittyvät henkilötiedot

Myös sinun ja meidän välisemme kirjeenvaihto voidaan tallentaa, jotta voimme toteuttaa palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhteydenpito kanssasi
 • Palvelujemme luominen ja ylläpitäminen
 • Palvelujemme suorittaminen ja parantaminen
 • Palvelujemme tutkiminen ja analysoiminen
 • Palvelujemme käytön sekä digitaalisten kanavien vierailujen tilastoiminen
 • Palvelujemme maksujen hallinnointi
 • Asioinnin hallinnoiminen
 • Oikeuksiemme suojaaminen
 • Lakien, säännösten tai viranomaisten määräysten toteuttaminen
 • Palvelujen väärinkäytön selvittäminen
 • Markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • Tiedon ja tarjousten lähettäminen sinulle

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, kuten maksunvälittäjille, yhteistyöyrityksille, yhteistyökumppaneille ja tiedontallennuspalvelujen tarjoajille voidaksemme tarjota palveluja sinulle. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, kuten veroviranomaiselle tai poliisille, tuomioistuimelle ja muille rikosten torjunnasta vastaaville viranomaisille, jos laki niin edellyttää tai suojataksemme omia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi ruotsalaisille tai ulkomaalaisille konserniyhtiöille, jakelijoille, asiamiehille tai yhteistyökumppaneille ja muille läheisille
osapuolille tai seuraavalle omistajalle, osakkaille ja näiden neuvonantajille yritysfuusion, konsolidoinnin, uudelleenjärjestelyn tai kaikkien osakkeiden ja/tai varallisuuden myynnin tai muun uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

Tietojen siirto kolmanteen maahan

Jos Skogssällskapet joutuu henkilötietojasi käsitellessä siirtämään henkilötietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin korkean turvallisuustason ja lainmukaisen käsittelyn takaamiseksi.

Muutokset henkilötietojen käsittelyssä

Jos henkilötietojen käsittelyä koskevaa selostetta päivitetään, ilmoitamme uusien ehtojen sisällöstä. Jos olet asiakkaamme, näet tiedon kirjautuessasi sisään Omille sivuille. Muille tiedotamme asiasta digitaalisissa kanavissamme.

Tietojen poistaminen

Henkilötietosi säilytetään ainoastaan sen ajan kuin se on välttämätöntä käsittelyn tarkoitus huomioiden, ja poistamme henkilötiedot sovellettavan lain mukaisesti.

 • Henkilötiedot, jotka on annettu Skogssällskapetin järjestämän tapahtuman Ilmoittautumisen yhteydessä, poistetaan tapahtuman jälkeen, jos suostumusta niiden tallentamiseen ei ole annettu.
 • Uutiskirjeen ja muiden tiedotteiden tilaajien tiedot säilytetään, kunnes tilaus perutaan. Perumisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään ennen seuraavan uutiskirjeen lähetystä tai kuukauden kuluttua perumisen vastaanottamisesta.
 • Jos lopetat palvelujemme käyttämisen tai muulla tavalla päätät asiakassuhteen kanssamme, henkilötietojasi säilytetään kunnes ne vanhentuvat ellei niihin sovelleta erityisiä lainsäädännöllisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi kirjanpitolakia. Jos on syytä epäillä, että palvelun käyttöön liittyy petos tai muu asiaton käyttö, pidätämme oikeuden säilyttää näitä tietoja siihen saakka, kunnes epäilyt on selvitetty.
 • Skogssällskapet-säätiön apurahan hakemiseen liittyvien tietojen säilytysaika riippuu siitä, onko apuraha myönnetty vai ei. Niiden hakemusten tiedoista, joille ei ole myönnetty apurahaa, poistetaan osa henkilötiedoista viimeistään vuoden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta, sähköpostiosoite säilytetään rajoittamattoman ajan, jotta voimme sisäisesti tunnistaa aiemmin tehdyt hakemukset. Niiden hakemusten tiedoista, joille apuraha myönnetään, päähakijan yhteystiedot säilytetään rajoittamattoman ajan, muun muassa laittaaksemme projektin tiedot Skogsällskapetin verkkosivuille ja käyttääksemme niitä muussa viestinnässä.

Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta, vaatia epätarkkojen, virheellisten, vanhentuneiden tai epäolennaisten tietojen korjaamista, poistamista tai päivittämistä. Jos haluat tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi, lähetä meille allekirjoitettu pyyntö (katso kohta Yhteystiedot alempana).

Voit myös kieltäytyä suoramarkkinoinnistamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen personuppgiftsansvarig@skogssallskapet.se.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyymme tai
tietosuojaselosteeseen liittyen, ota yhteyttä
meihin osoitteeseen personuppgiftsansvarig@skogssallskapet.se