Enskild firma bäst för dig som äger skog

Efterfrågan på skog i Sverige är stor, men utbudet på den öppna marknaden är litet. Den som funderar på att skaffa en skogsfastighet bör sätta sig in i vad det innebär och fundera på vilken juridisk, ekonomisk och praktisk hjälp som hon eller han kan behöva.

– Enskild firma är nästan alltid den bästa ägarformen för en person som vill köpa skog, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

En skogs- eller jordbruksfastighet taxeras alltid som en lantbruksfastighet, vilket gör ägaren till en näringsidkare. Fastigheten drivs då i ägarformen enskild firma. Ungefär hälften av Sveriges skogsmark ägs av fysiska personer och ungefär hälften av juridiska personer, det vill säga aktiebolag, stat, kommuner, landsting och Svenska kyrkan.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden.

– Enskild firma är nästan alltid den bästa ägarformen för en privatperson. Då behövs det normalt sett inget förvärvstillstånd och det är gynnsamt med skogskonto, möjligheter till skatteavdrag och räntefördelning. Med enskild firma kan man dessutom köpa skog både av andra privatpersoner och av bolag, säger Ulrik Abelson.

Skillnad att köpa skog som fysisk och juridisk person

Ulrik Abelson, Skogssällskapet

Ulrik Abelson

En privatperson med enskild firma har möjlighet att köpa skogsfastigheter oavsett vem som säljer. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer.

För att en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, ska få köpa en skogs- eller jordbruksfastighet från en privatperson krävs förvärvstillstånd, och ett sådant är inte helt lätt att få.

– För att man som bolag ska få förvärvstillstånd för att kunna köpa skog av en privatperson brukar man behöva uppfylla vissa krav, säger Ulrik.

Det finns specifika regler i jordförvärvslagen för när förvärvstillstånd för ett bolag kan beviljas. Till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning.

– Om man vill ha stöd för att köpa skog i bolagsform så kan Skogssällskapets konsulter hjälpa till med processen, säger Ulrik.

Arrendeupplägg med driftsbolag

Sofia Johansson, ekonomikonsult på Skogssällskapet

Sofia Johansson

Även om skogen ägs av den enskilda firman kan det finnas skäl att driva andra delar av verksamheten på fastigheten i bolagsform.

– Om man har en fastighet med stora årliga intäkter, till exempel från en bergtäkt eller hyresinkomster från bostäder på fastigheten, kan ett arrendeupplägg med ett eget driftsbolag vara skattemässigt att föredra, säger Ulrik.

För en enskild person är det i princip bara en fördel att ha ägarformen bolag om man har extremt stora årliga intäkter från sin skogsfastighet.

– Om du har så stora intäkter att du kommer upp i den nivå där du inte längre har
möjlighet att räntefördela, då kan det vara skattemässigt mer fördelaktigt att äga skogen i bolagsform. Det handlar om att marginalskatten kan bli högre än vad bolagsskatt och skatt för utdelningen från bolaget blir sammantaget, säger Sofia Johansson, ekonomikonsult på Skogssällskapet.

– Vid en förvärvssituation kan det vara en fördel att köpa skog för kapitalet i bolaget, och då göra köpet i bolagsform. Alternativet, om man ska förvärva skogen som privatperson, är att ta en utdelning från bolaget, skatta för den och sedan köpa skogen i enskild firma, men då får man ju mindre kapital kvar att göra köpet för, säger Ulrik.

Tillskottsköp vanliga

Utbudet på den öppna marknaden är begränsat, eftersom många skogsfastigheter överlåts inom släkten. Den vanligaste köparen av en skogsfastighet på öppna marknaden är i regel redan skogsägare som gör ett så kallat ”tillskottsköp”. I regel köper man en intilliggande fastighet och utökar sitt befintliga innehav.

Män över 50 år är klart överrepresenterade bland köparna. Under de senaste decennierna har det också blivit allt vanligare med helt ”nya” skogsägare, som köper sin första skogsfastighet. Uppskattningsvis är det kring en tredjedel av överlåtelserna på den öppna marknaden där köparen är en ”ny” skogsägare.

– Skälen att vilja köpa en skogsfastighet kan vara många. Förutom släktband och familjetraditioner kan det handla om att man vill investera i mark, jakt, fiske, att man vill skaffa sig en ny livsstil eller har ett stort naturintresse, säger Ulrik Abelson.

Bolagsform i Baltikum

På senare år har svenskar börjat köpa skog i Estland, Lettland och Litauen. Där är bolagsform det vanliga sättet att köpa skog, genom att man registrerar ett inhemskt bolag och köper skogen till bolaget. I de baltiska staterna är priserna dessutom betydligt lägre än i Sverige.

– Mycket talar för en värdetillväxt och att en investering i något av de länderna kan vara mycket bra på sikt, menar Ulrik Abelson. Det finns en bra efterfrågan på virke och skogen växer bra i Baltikum.

Banklån och delfinansiering genom avverkning

Den som vill köpa en skogsfastighet behöver tänka igenom vad hon eller han vill ha den till, och vilka långsiktiga mål man har med sitt ägande. Pensionsförsäkring, jakt, fiske, fritidsboende, långsiktig skatteplanering, eller emotionella skäl är några anledningar till att köpa skog.

– De flesta vill ha sin skogsfastighet som en bra investering, gärna kombinerad med jakträtt och fiskevatten, säger Sofia Johansson.

Hon påpekar att det är viktigt att köparen tänker igenom finansieringen, sätter sig in i vad som gäller för skogsavdrag, räntefördelning och andra skattefrågor. Banklån eller kanske delfinansiering genom viss avverkning är möjliga sätt att finansiera.

– Men det kan vara svårare att få banklån om man avverkar eftersom man då samtidigt
sänker värdet på fastigheten, påpekar Sofia.

Viktig med avtal vid samägande

En form av skogsägande kan vara att flera enskilda personer äger skog tillsammans. Det kan vara fördelaktigt, men också innebära risker om man inte är överens redan från början. Sofia Johansson rekommenderar absolut ett samägandeavtal för att undvika konflikter.

– Avtala om allt som skulle kunna hända. Reglera tydligt vilka mål ni har med skogen, hur den ska förvaltas, hur intäkter ska fördelas och inte minst hur ni ska hantera ett eventuellt utköp av en delägare.

Från frö till avverkning

För den som går i köptankar är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt i förväg. En skogsfastighet kan vara den största affär man gör i livet och då gäller det att tänka rätt.

Ulrik Abelson och Sofia Johansson hjälper gärna till med allt från de första funderingarna om typ av fastighet, möjlig finansiering och givetvis hela vägen från inköp och kalkyler, till praktisk skötsel, förvaltning och samägandeavtal.

– Givetvis hjälper vi också till att avsluta ägandet den dag det är aktuellt. Vår affärsidé är att kunna finnas med från ax till limpa – eller kanske från frö till avverkning, säger Ulrik och Sofia.

TEXT: Stefan Hällberg, revidering Gunilla Schönning

Stor andel privat skog

Ungefär hälften av landets skogsmark ägs av privatpersoner, medan den andra hälften ägs av aktiebolag, stat, kommuner och landsting, kyrkan med flera.

Läs mer om äganderätten i  Sverige

Fördelar med enskild firma:

  • I regel inget förvärvstillstånd
  • Skogskonto
  • Skatteavdrag
  • Räntefördelning
  • Stort utbud
  • Enklare administration

Det här kan Skogssällskapet hjälpa dig med

  • Hitta lämplig fastighet
  • Köpråd, kalkyl, köpeavtal
  • Förvaltning och skötsel
  • Ekonomiska tjänster

Vill du ha hjälp med att köpa eller sälja skog?

Läs mer om hur vi arbetar under Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.