„Skogssällskapet” grupa

Dibināta 1912. gadā.

„Skogssällskapet” (Zviedrijas mežu biedrības), kas dibināta 1912. gadā, mērķis ir mežu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības veicināšana. Fondam pieder „Skogssällskapet” grupā iekļautie uzņēmumi.

Fonds „Skogssällskapet” ir sabiedriska organizācija, kas iesaistās bezpeļņas aktivitātēs — galvenokārt sabiedriskās domas veidošanā, kā arī izpētes un zināšanu attīstības atbalstīšanā. Fondam pieder „Skogssällskapet” grupā iekļautie uzņēmumi, no kuriem visi tiek vadīti kā komercuzņēmumi. Uzņēmumu gūtā peļņa tiek atgriezta fondam.

Visas fonda un grupas uzņēmumu aktivitātes tiek veiktas ar nolūku palīdzēt fondam sasniegt tā mērķi — ilgtspējīgu mežu un zemes attīstību no finansiālās, ekoloģiskās un sociālās perspektīvas. Rezultātā ieguvēji ir visi: gan tie, kas mežus izmanto, gan tie, kas tajos strādā un dzīvo.

Katru gadu fonds aicina iesniegt pieteikumus finansējumam apmēram 15-20 miljonu Zviedrijas kronu apmērā, kas izlietojams izpētes un attīstības projektos, tādējādi kļūstot par vienu no lielākajiem izpētes un attīstības finansētājiem Zviedrijā mežu zinātnes un dabas aizsardzības jomās.

Fonda „Skogssällskapet” priekšsēdētājs ir Per-Olof Wedin.

„Skogssällskapet” galvenās pārstāvniecības kontaktinformācija

Tālrunis: +46 77 122 00 44

Adrese apmeklējumiem:

Kilsgatan 4, Göteborg, SWEDEN

Pasta adrese (parastiem pasta sūtījumiem):

Skogssällskapet

Box 11374

SE-404 28 Göteborg

Sweden