Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Jaktarrenden på Skogssällskapets fastigheter

Bild inköpt från Mostphotos

Skogssällskapet söker seriösa jakträttsinnehavare till fyra av våra egna fastigheter i Sverige i följande kommuner: Sollefteå, Nordmaling, Härnösand och Torsby.

Helgums-Mo 14:1 i Sollefteå kommun

Jaktmarkerna är på ca 306 ha i skogsdominerade marker utan större vägar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt. Tillträde 1 juli 2021. Anbud senast 20 februari 2021.

Nordmaling Hörnsjö 1:45 i Nordmalings kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser utanför Umeå inom Hörnsjö viltvårdsområde i Nordmalings kommun. Området uppgår till ca 6600 hektar. Jakt efter främst älg, kronhjort, rådjur och övrigt småvilt. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Härnösand Västby 5:52 i Härnösands kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom två viltvårdsområden sydväst om Kramfors på totalt 4000 hektar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Utterbyn 1:237 i Torsby kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom Utterbyns viltvårdsområde i Torsby kommun. Området uppgår till 2839 hektar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Har du jaktarrenden på din egen skogsfastighet?

Läs mer om hur vi kan hjälpa till!

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.