Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ledare Skogsvärden nr 1, 2021

De senaste månadernas debatt visar tydligt hur olika uppfattningar det finns om dagens skogsbruk.

DN har i en artikelserie granskat skogsbruket och dagens certifieringssystem, och ger en bild av att det inte fungerar. Miljörörelsen har samtidigt lanserat flera kampanjer, där filmen More of everything sprider en kraftigt vinklad bild av verkligheten och kräver en total omställning av det svenska skogsbruket.

Hur är då verkligheten, är svenska skogsbruket på fel väg och har certifieringen
spelat ut sin roll? På Skogssällskapet är vi trygga i förvissningen om att skogen ska brukas långsiktigt och hållbart så att den ger nyttiga produkter till samhället – i balans med biologisk mångfald och flera andra värden. Skogsbruk är en långsiktig strävan och de flesta vill lämna över en bättre och mer välskött skog till kommande generationer. Vi som brukar skogen måste också vara ödmjuka inför att det kommer ny forskning och nya metoder, som hjälper oss att sköta skogen på ett bättre sätt. Vi måste ha inställningen att saker går att göra lite bättre i morgon. Det är också det som är grundtanken med certifieringen – att hela tiden skapa utveckling.

Temat för nummer 1 av Skogsvärden är certifiering. Skogsbrukscertifieringarna FSC® och PEFC har fått sin beskärda del kritik i den stormiga debatten. Man kan dock snabbt konstatera att det är dessa system för oberoende kontroll och uppföljning som vi har att tillgå i dag, och för dig som skogsägare är det en stämpel som visar att ditt skogsbruk är hållbart enligt de kriterier som certifieringssystemen satt upp. Och det har lagts ner stor möda på dessa kriterier, både i Sverige och globalt. Certifieringen är också ett hjälpmedel för att löpande förbättra skogsbruket på fastigheten.

Är det då bara certifierade skogar som är hållbara? Självklart inte. Det finns gott om skogsägare som valt att inte certifiera sin skog, men som har minst lika hög ambitionsnivå ändå. Men en viktig aspekt av certifieringen är transparens. Att vi visar upp för omvärlden och samhället vad vi gör och hur vi utvecklar skogsbruket, och att vi löpande blir reviderade. Att våga visa upp det skogsbruk vi bedriver på ett öppet sätt är viktigt för vår trovärdighet. Och varför skulle vi inte det, vi ska ju vara stolta över de fina skogar vi utvecklar tillsammans!

Ett viktigt argument för att certifiera sig ska vara att det är lönsamt för skogsägaren. I dag finns det pristillägg på certifierat virke, men dessa varierar stort över landet. Efterfrågan på certifierat virke ökar hela tiden, och här borde marknaden ge dig som skogsägare en tydligare signal genom högre pristillägg.

Skogssällskapet har nyligen gått ut med vilka forskningsprojekt som får anslag från oss i årets utlysning. Som allmännyttig stiftelse går vår avkastning tillbaka till kunskapsutveckling. Det behövs mer forskning, men också en större öppenhet för nya idéer om vi ska nå en hållbar utveckling. För jag tycker att vi ska prata om hållbar utveckling i skogen, istället för ett hållbart skogsbruk. Då visar vi att vi är på väg någonstans, och att vi inte är färdiga än.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.