Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Våren är här och med det även planteringssäsongen. Plantorna är beställda och våra skogsvårdsentreprenörer är beredda att sätta igång arbetet på våra kunders fastigheter. Med våren och värmen närmar sig också barkborrens svärmning. Precis som tidigare år lägger vi stor vikt vid att regelbundet inventera våra kunders skogar och så snabbt som möjligt avverka och transportera bort skadade träd.

1 mars började vår nya skogsförvaltare i Växjö – Carl Henrik Ahlbäck. 7 juni börjar ytterligare en ny medarbetare på vårt Växjökontor – Kajsa Johansson, som kommer direkt från Sveriges lantbruksuniversitets jägmästarutbildning. Varmt välkomna till både Carl Henrik och Kajsa!

För att få en snabbare etablering och bättre föryngringar har vi ett pågående försök inom regionen där vi tillför gödsel vid planteringen av barrotgranplantor. Förhoppningen är att stimulera rottillväxten så att rothalsen blir grövre, något som både gynnar tillväxten och ökar motståndskraften mot snytbaggen.

I oktober 2020 började FSC®:s nya standard att gälla. Vi tittar just nu över vilka områden som kräver kompletteringar, för att vårt gruppcertifikat ska uppfylla de nya kraven. De kunder som berörs kommer att få vägledning av sin skogsförvaltare kring vad som behöver göras.

Under maj och juni arrangerar vi två digitala frukostseminariet – ett om plantering och föryngring 4 maj, och ett om generationsskifte på skogsfastigheten 22 juni. Läs mer och anmäl dig under Evenemang.

Läget på virkesmarknaden i södra Götaland

Virkesmarknaden utvecklas i huvudsak i en mycket positiv riktning, båda vad avser efterfrågan och avsättning av råvaran samt dess prissättning.

Sågverkens konjunktur är stark med god försäljning och intjäning och har så varit i snart ett år. Bedömningen är att detta håller i sig minst hela 2021. För dig som leverantör av råvara och kund till Skogssällskapet, så innebär det en säker avsättning av ditt sågbara barr- och lövvirke samt en stigande prisbild. Vi har idag en prissättning av t.ex. grantimmer, som väl tangerar toppnivåerna vid senaste högkonjunkturen för drygt tre år sedan.

Vi ser också ett ökat intresse och behov från sågverksaktörer i länderna runt Östersjön att köpa svenskt timmer och så här långt framför allt grantimmer. För närvarande diskuterar och utreder vi möjligheterna för export av normal- och klentimmer av gran till sågverk i Lettland.

Du som är kund till Skogssällskapet kan logga in på Mina sidor och där läsa en fördjupad analys av den regionala virkesmarknaden i södra Götaland.

Som alltid är ni välkomna att kontakta mig vid eventuella frågor eller funderingar!

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.