Debatt: Hög tid att klimatanpassa Sveriges skogar

Trots klimatförhandlingar och politiska löften fortsätter de globala växthusgasutsläppen att öka. För Sveriges skogsägare är det hög tid att klimatanpassa sitt skogsbruk för att skogen ska stå rustad inför de klimatförändringar som är att vänta, skriver företrädare för Skogssällskapet.

Förra året släppte vi människor ut mer koldioxid i atmosfären än någonsin tidigare. Att nå Parisavtalets mål om att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur blir alltmer avlägset.

Det svenska klimatet kommer att bli både varmare och blötare i framtiden. Men variationerna blir stora – där det redan är torrt idag kommer det sannolikt att bli ännu torrare, med ökad brandrisk som följd.

SMHI:s prognoser visar att en normal svensk sommar i slutet av seklet på många sätt kan likna sommaren 2018 – då stora delar av landet drabbades av svår torka, omfattande skogsbränder och därefter kraftiga översvämningar.

Som skogsägare är det hög tid att väga in klimatförändringarna i all din skogsskötsel. Från Skogssällskapets sida vill vi uppmana dig att:

  • Planera vattnets väg. Vatten kommer att vara en begränsande faktor för skogstillväxten i framtiden. Därför är det viktigare än någonsin att lagra vatten i landskapet genom återställande av våtmarker och att se över dina dikessystem så att de hjälper skogen både vid längre torka och kraftiga regn.
  • Föryngra klimatsmart. Mark som är på gränsen till för torr för gran idag kommer med största sannolikhet vara alldeles för torr om 30-50 år. Där passar antagligen tallen bättre. Men se dig också omkring – vilka andra trädslag finns det som kan vara intressanta att testa?
  • Våga variera. Även om dagens virkesindustri är väldigt fokuserad på barrträ så ökar intresset för lövvirke och det är klokt att sprida riskerna genom större variation i skötseln. Tänk på att det kan vara bättre att plantera flera olika trädslag på hygget och fundera över om det kan passa att sköta vissa bestånd hyggesfritt.
  • Tänk på tillgängligheten. Med ett bra vägsystem minskar du risken för körskador när tjälperioden påverkas av klimatförändringarna. Du får naturliga brandgator på fastigheten och bättre förutsättningar att bekämpa en skogsbrand.

Skogen vi planterar idag kommer att vara fullvuxen i ett klimat som är betydligt varmare, med torrare somrar och blötare höstar, kortare tjälperiod (eller ingen alls) och större risk för stormar.

Trots att det låter dramatiskt finns det hopp. Alla Sveriges skogsägare har chans att påverka utvecklingen för skogen, så att den kan växa livskraftigt också i framtiden.

Se till att ta den chansen.

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef Skogssällskapet

Carl-Johan Bengtsson, regionchef Skogssällskapet södra Götaland

Elin Larsson, regionchef Skogssällskapet västra Götaland

Johan Asp, regionchef Skogssällskapet östra Götaland

Stefan Åman, regionchef Skogssällskapet västra Svealand

Jessica Norberg, regionchef Skogssällskapet mellersta Svealand

Hans Lindberg, regionchef Skogssällskapet östra Svealand

Linn Jacobsson Edsholm, regionchef Skogssällskapet Norrland

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.