Skog i Lettland: Tryggt i långa loppet

Skog i Lettland. Foto: Magnus Torle

"Res runt och se er omkring. Det finns flera svenskar som varit här i mer än tio år, och på deras fastigheter kan man se vad som är möjligt", säger Lars Stensman. Foto: Magnus Torle

Att köpa skog i Lettland ger goda möjligheter till en säker, långsiktig avkastning. Skogssällskapet har hjälpt svenska skogsinvesterare i Lettland sedan tidigt 2000-tal.

Anders Olsson

Anders Olsson, Stockholm.

Lars Stensman

Lars Stensman, Alingsås

Vi har talat med Anders Olsson, Stockholm, och Lars Stensman, Alingsås. De äger båda skog i Sverige, och de har båda också vänt blicken österut. Förvaltaren vid SEB Private Banking, Anders Olsson, och den tidigare bolagsjuristen Lars Stensman har, med assistans från Skogssällskapet, förvärvat flera fastigheter i Lettland under 2000-talet.

Lars Stensman äger 400 hektar, varav drygt hälften är produktiv skogsmark, i östra Lettland. Tillsammans med några vänner äger han – i bolagsform – ytterligare 1 000 hektar i landet.

– Kompisgänget var i Lettland i september, och då genomförde vi ett markbyte med en svensk storägare så att vi nu får en bättre arrondering, säger Lars Stensman.

Lars Stensman och Anders Olsson anser båda att dålig arrondering – en fragmenterad ägarbild med fastigheter över större områden – är största nackdelen med det lettiska skogsägandet.

– Skogens ingångskvalitet kan också vara dålig, då de tidigare ägarna inte skött den utan bara avverkat och tagit pengarna. Ofta får man börja från scratch, konstaterar Lars Stensman.

Skogens ingångskvalitet kan också vara dålig. Ofta får man börja från scratch.

Anders Olsson förvärvade sina första fastigheter i Lettland 2008 och äger i dag mark över hela landet.

– Jag har köpt före detta kalhyggen. Målsättningen är att återbeskoga dem och att sätta mycket mark i produktion. Jag ser långsiktigt på detta, säger han.

Lars Stensman instämmer i att det är långsiktighet som gäller. Svenska skogsägare accepterar nog lättare än lettiska att skogens omloppstid är lång, tror han. Låga priser, hög bonitet och närhet till Östersjömarknaden brukar anses som tre goda skäl för lettiska skogsaffärer.

– Det är rimligt att hävda att lettisk mark varit klart undervärderad. Tidigare hette det att jämförbar svensk mark var 3–4 gånger dyrare, och jag tror det stämmer i dag också, säger Lars Stensman.

– Skog kan vara en utmärkt kapital- och pensionsplacering, fyller Anders Olsson i, och anläggningstillgången, eller snarare marken där skogen växer, fås till en lägre kostnad i Lettland. Priset vid slutavverkningen är väl ungefär samma där som här. Kort sagt: Lettisk skog är en bra affär och ett lämpligt investeringsobjekt.

Lars Stensman menar att det finns sociala – inte bara ekonomiska – värden i ett lettiskt skogsinnehav. Han ser sina lettiska skogar som gröna investeringar i förnybar energi, investeringar som dessutom skapar arbetstillfällen i Lettland. Att han och hans vänner även jagar vid sina besök i Lettland är en viktig bonus.

På Anders Olssons fastigheter röjs och stödplanteras det för närvarande. Allt går enligt plan. Hans tanke är att utöka markinnehavet, som han och flera andra privata skogsägare deltar i, för att se vilka nya möjligheter det ger.

Det är rimligt att hävda att lettisk mark varit klart undervärderad.

För Lars Stensman och hans kamrater är röjning tills vidare prioritet ett, nummer två är gallring. Att plantera har han avvaktat med eftersom det varit osäkert hur de framtida planteringsbidragen kommer att utformas. Tidigare fanns generösa EU-bidrag för skogsplantering på åkermark, men dessa bidrag är numera kraftigt reducerade.

– Första året här fick jag planteringsbidrag. Men även utan sådana vill både jag och kompisbolaget komplettera innehavet med närliggande fastigheter, säger han.

Skogssällskapet har sedan tidigt 2000-tal bistått intresserade med att hitta, köpa och förvalta fastigheter i Lettland – samt med försäljning av virkesvolymer. Nu utökas verksamheten till hela Baltikum, med kontor även i Estland och Litauen.

– Jag har fått hjälp med hela kedjan från första stund, säger Anders Olsson. Skogssällskapet hjälpte mig att hitta mark efter mina specifikationer, att köpa och sedan med skötseln av mitt bolag och med förvaltning av skogen. Allt har varit positivt.

Även Lars är nöjd:

– Utan Skogssällskapet hade nog inte detta varit möjligt för min del.

De som funderar på att köpa skog i Lettland, eller något av de andra baltiska länderna, tycker han ska åka dit – gärna tillsammans med en rådgivare från Skogssällskapet:

– Res runt och se er omkring. Det finns flera svenskar som varit här i mer än tio år, och på deras fastigheter kan man se vad som är möjligt att åstadkomma med marken här.

TEXT: Per Johansson

Skogssällskapet i Baltikum

  • Finns i Lettland sedan 2002.
  • Förvaltar cirka 75 000 hektar åt ett 50-tal svenska kunder i Lettland.
  • Äger själv cirka 12 000 hektar i Lettland.
  • Utvidgar nu verksamheten till hela Baltikum – det vill säga till Estland och Litauen.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.