Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Webbinarium om klimat­anpassad skogsskötsel

  Hur kommer klimatet att påverka skogens förutsättningar i framtiden? Vad kan du som skogsägare göra för att din skog ska vara rustad för klimat­förändringarna? Se vårt webbinarium i efterhand!

 2. Samhällets krav formar föryngrings­forskningen

  Föryngringen lägger grunden för framtidens skogar och är ett viktigt forskningsområde. Under stora delar av 1900-talet låg fokus i forskningen på återplantering av tall och gran – men nu har forskningen tagit en ny riktning.

 3. Så påverkar EU-politiken den svenska skogen

  Hur påverkar EU-politiken den svenska skogen och ett av unionens mest skogsrika land? Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen, ger oss en uppdaterad lägesrapport inför det stundande EU-valet.

 4. Lilla EU-skolan: Så tycker partierna i skogsfrågorna

  Skogssällskapet skickade ut en enkät till de fem toppkandidaterna från varje parti inför EU-valet. Så här svarade de!

 5. "Skogens historia är också människornas"

  Svensk historia är i ropet just nu, och här har skogen alltid spelat en viktig roll – socialt, ekonomiskt och kulturellt. Vi har pratat med Hans-Jöran Hildingsson, ordförande i Skogshistoriska Sällskapet, för att ta reda på mer.

 6. Skogsägarskolan: Utforska skogen tillsammans

  I 50 år har Skogen i Skolan jobbat för att elever från förskolan till årskurs 9 ska få ökad kunskap om skogen. Här kommer fem tips på roliga sätt att upptäcka och lära mer om skogen tillsammans med barn och barnbarn!

 7. Solparker – en aktuell debatt om framtidens energi

  I takt med att större delar av samhället elektrifieras ökar vårt behov av fossilfri, billig el. Stora markanlägg­ningar med solcellspaneler, ofta kallat solparker, blir allt mer populära – och intresset för anläggning på skogsmark ökar. Vi bad

 8. Skogsbränder – så är beredskapen inför sommaren 2023

  Hur är Sverige rustat för en torr och varm sommar? Jenny Sander, handläggare skogsbrand på Myndig­heten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar vad som görs för att förebygga och, om olyckan är framme, snabbt kunna släcka bränder i skog och mark.

 9. Psykologin bakom omställningar

  Klimatförändringar och en allt hetare samhälls­debatt ställer krav på att Sveriges skogsägare ska ställa om i sitt brukande av skogen. Men vad är det som krävs av den enskilda individen? Vi har pratat med miljöpsykologiforskaren Louise Eriksson.

 10. Kunskapsbristen det största hindret för omställning

  Det förändrade klimatet med extremväder och ökad medeltemperatur är ett faktum och att anpassa skogsbruket efter den nya verkligheten innebär utmaningar på flera plan. – Vi har de skogarna vi har, och skog växer långsamt, det gör att omställningen tar