Tilläggstjänster

Eftersom vi vill att det ska vara enkelt att äga skog ingår det mesta som rör skötseln av en skogsfastighet i vår skogsförvaltning. Men alla skogsägare är unika. Utifrån dina behov och förutsättningar finns det möjlighet att ta in expertkompetens inom olika områden.

På Skogssällskapet har vi – förutom våra duktiga skogsförvaltare – även experter inom ekonomi, fastighetsfrågor, viltvård och naturvård. Utifrån din situation och dina behov skräddarsyr vi en lösning för dig. Här kan du läsa om våra tilläggstjänster:

Deklaration & skatterådgivning

Skog och skatter är inte alltid enkelt. Det är av stort värde att den skogliga ekonomin anpassas till din skattemässiga situation. Vi har kompetensen hos våra kundekonomer att hjälpa dig med detta. Vi hjälper dig också med deklarationerna, både inkomst- och näringsdeklarationen.

Skogsväg i gryning. Foto: Mostphotos

Företrädande mot extern part

Det är tryggt att ha en professionell rådgivare som kan företräder en i lägen då det behövs! Det kan gälla företrädande mot Skogsstyrelsen i ärenden kring formella skydd, eller företrädande gentemot älgskötselområden eller vägföreningar.

Älg. Foto: Mostphotos

Generationsskifte

Beroende på hur ens livssituation ser ut så kan det någon gång under skogsägande bli aktuellt med generationsskifte. Vi har kompetensen att hjälpa dig så att övergången till nästa generation blir så smidig som möjligt, och anpassad till din unika situation.

Man och kvinna. Foto: Christian Gustavsson

Gårdsförvaltning

Har du byggnader eller ett helt gårdscentra som du vill att vi hanterar tillsammans med den skogliga förvaltningen? I så fall löser vi det! Vi hanterar hyresgäster, underhåll av byggnader m.m.

Vy över gård. Foto: Mostphotos

Intrångsärenden

Det är inte ovanligt att det någon gång under skogsägandet sker intrång. Det kan exempelvis röra sig om nedgrävning av ledningar, eller byggandet av en mast. Det är lätt hänt att man känner sig osäker och överkörd i sådana lägen, men ingen fara – vi företräder dig och sköter förhandlingen åt dig.

Skogsväg. Foto: Mostphotos

Juridisk rådgivning

Vi är behjälpliga med viss form av juridisk rådgivning.

Blåsippa. Foto: Mostphotos

Lantmäteriärenden

Lantmäteriärenden är inte alltid enkla att hantera. Vi är behjälpliga med alla ärenden där Lantmäteriet är inkopplade, som till exempel avstyckningsärenden.

Granskog. Foto: Mostphotos

Skogsstrategi Plus

Är du intresserad av att närmare analysera din skogsfastighet, genom att till exempel jämföra olika målbilder och vilket utfall de får? I så fall är Skogsstrategi Plus helt rätt för dig. Du får en bild över hur olika mål styr skogens utveckling i olika riktningar.

Kvinna i skogen. Foto: Hilla Aspman

Tomtavstyckning

På vissa fastigheter kan det vara intressant att stycka av och sälja tomter. När detta blir aktuellt rör det sig ofta om stora avkastningsmöjligheter. Vi har kompetensen och erfarenhet från våra egna skogar att hjälpa dig genom hela processen.

Sjötomt. Foto: Mostphotos

Upplåtelsehantering, rörlig del

Det är inte helt enkelt att hålla koll på regler, avtalsformer och marknadsnivåer för de olika upplåtelserna som följer med skogsägandet. Vi tillhandahåller en professionell och affärsmässig hantering av era upplåtelser. Vi har koll på regler, praxis och marknad.

Hus. Foto: iStock

Utbildning

Kunskap berikar! Vi är en organisation som sitter på ett mycket stort kunskapskapital vad gäller hållbart skogsbruk. Vi kan efter kunders önskemål anordna exkursioner och utbildningar i viss omfattning.

Skogsförvaltare. Foto: Ulrika Lagerlöf

Viltförvaltning

Är jakten och upplevelsevärdet överordnade mål för dig? Vi har kompetensen och erfarenheter från egen skog att anpassa förvaltningen för att maximera jakt- och upplevelsevärden.

Dovhjort. Foto: Mostphotos

Värdering

Värdering av en skogsfastighet behövs vid köp eller försäljning av mark, intrång, belåning eller generationsskifte. En korrekt och professionell värdering av mark är en förutsättning för att ta rätt beslut och göra goda affärer. Vi har kompetensen och hanterar värderingarna åt dig.

Smörblommor. Foto: Mostphotos