Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Verksamheten på regionen den senaste tiden har flutit på väldigt bra. Vi har avslutat vårvinterns planeringsfas, och påbörjat de åtgärder som är planerade för 2021. Det är en härlig tid som står för dörren. Våren ger möjlighet att spendera mycket tid i skogen för våra förvaltare. Snön som ett tag i vintras låg relativt djup är nu borta och vi kan påbörja fältplaneringsarbetet för de åtgärder som är planerade att utföras. Vi är nu inne i april och planteringssäsongen står för dörren. Planeringen är gjord, plantor är beställda och snart påbörjas det viktiga arbetet med att säkerställa goda föryngringar. Vi måste bara vänta ut den sista tjälen som envist håller sig kvar på vissa ställen.

På regionen har vi trots en utmanande situation på virkesmarknaden, gällande överskott på barrmassaved, lyckats bra att hålla nere våra väglager så att vi inte går in i den period som kommer med allt för stora lager vid vägarna. Detta då med tanke på tjällossning och den överhängande risken att vi under vår- och försommar kommer att få ytterligare angrepp av granbarkborren. Vi har under den senaste även tiden säkrat upp resurser som ska hjälpa till med den svåra, men ack så viktiga, inventeringen när vi ser att barkborren börjar svärma.

Våra förvaltare på regionen har även identifierat en rad olika värdekärnor på våra kunders fastigheter, och flera spännande projekt har sjösatts. Det gäller ett par områden där produktionsvärdena har varit begränsade, och områdena istället ökar sina möjligheter att leverera högre värden genom att våtmarker anläggs. Det ökar inte bara naturvärdena och jaktvärdena utan även det rent estetiska värdet på fastigheten, och detta enbart på bekostnad av ett relativt ringa produktionsvärde.

Vi har även ett par spännande naturvårdshuggningar som är planerade att genomföras under året.

När det gäller virkesmarknaden så har det som jag nämnde tidigare varit en utmanande situation vad gäller överskottet på barrmassaved, men däremot har det varit relativt stor efterfrågan på timmer. Vi har under våren utnyttjat detta marknadsläge och för våra kunders räkning sålt en hel del slutavverkningar som leveransrotköp, med goda affärer som följd.

Vi är även mitt uppe i en spännande rekryteringsprocess av en ny skogsförvaltare, med placering i Jönköping, som är tänkt att förstärka vår verksamhet i den sydvästra delen av regionen. Mer information kommer när den processen är slutförd.

Nu hoppas vi på att våren blir kall och blöt, så barkborrarna håller sig lugna, och att vi kan fokusera på normalt skogsbruk och fastighetsutveckling under sommaren och hösten.

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.