Metsäsuunnittelu ja -strategia

Metsästrategiassa määritetään investoinnin tärkeimmät tavoitteet, joita lähdetään toteuttamaan metsäsuunnitelman avulla.

Metsään liittyy monia arvoja kuten talous, luonto, virkistys, metsästys ja energia. Osa näistä arvoista on käsin kosketeltavia, osa tunneperäisiä. Jokainen asiakas määrittää oman strategiansa sille, mitä metsäomaisuudella halutaan saavuttaa.

Pystymme lähtemään liikkeelle pääoma-analyysin avulla, jonka avulla voit verrata metsäsijoitustasi muihin pääomasijoituksiin. Saat katsauksen metsän eri osien arvonkehitykseen sekä pystyt arvioimaan riskejä ja mahdollisuuksia. Voit myydä kannattamattomia tai sopimattomia osia ja vapauttaa pääomaa sijoitettavaksi uusiin kiinteistöihin tai muihin pääomasijoituksiin.

Asiakkaan tavoitteiden pohjalta pystymme nostamaan esille eri vaihtoehtoja, mihin metsänkäyttöä kannattaisi suunnata. Esimerkiksi kunta voi nähdä selkeästi analyysimme avulla, miten metsätuotoilla voi kattaa luonnonhoitoon ja virkistystoimintaan liittyviä investointeja sekä kuinka kallista metsän jättäminen hoitamatta on.

Metsäsuunnitelma käytännön työkaluna

Metsäsuunnitelma on tehokkaan metsäomaisuudenhoidon perusta. Metsäsuunnitelman avulla voidaan ohjata ja hallita tuottoa, kasvua, luonnonhoitoa, riistan kehitystä, ja muita suunnitelmaan sisältyviä asioita. Mitä paremmin metässuunnitelma on tehty, sen paremmat ovat edellytykset omaisuuden kehitykselle.

Kun sinun tavoitteitasi verrataan metsäkiinteistön tarjoamiin edellytyksiin, metsäsuunnitelmasta saadaan tehokas työkalu. Mukaan liitetään toimintasuunnitelma, missä arvioidaan taloudellista tilannetta, tulevaisuuden tuottovaatimuksia sekä muita oleellisia asioita.

Pidämme huolen myös siitä, että metsäsuunnitelmasi pysyy ajan tasalla. Tämä tarkoittaa sitä, että voit seurata suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia ja tavoitteiden noudattamista. Etunasi on pitkäikäinen suunnitelma, jota ei heti tarvitse uusia.

On tärkeää, että suunnitelman laatija toimii täysin sinun tavoitteiden ja tarpeiden sekä metsäomaisuutesi edellytysten mukaisesti. Tilanhoitajat tukee sinua tässä sataprosenttisesti, sillä yrityksellämme ei ole mitään omistusyhteyksiä metsäteollisuuteen. Siksi voimme keskittyä kokonaan siihen, mikä on parasta juuri sinun kannaltasi.