Tutkimus

Skogssällskapet on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä metsäalan tutkimuksen rahoittajista. Myönnämme joka vuosi noin 2 miljoonaa euroa tutkimukseen, koulutukseen, sekä metsätalouden ja luonnonhoidon tiedon levittämiseen.

Skogssällskapet on yleishyödyllinen säätiö, joka haluaa edistää metsän ja maa-alueiden kestävää kehitystä. Yksi säätiön tärkeimmistä työkaluista tavoitteiden saavuttamiseksi on metsätalouden sekä luonnonhoidon tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus.

Lähtökohtana rahoituksellemme on se, että kaikkien metsien sekä metsänomistajien pitää hyötyä rahoittamastamme tutkimuksesta. Sen takia rahoitamme monipuolisesti erilaisia projekteja, joiden aihealueena ovat metsä, metsänhoito sekä luonnohoito.

Tuemme ensisijaisesti soveltavaa tutkimusta ja yleisen tiedon kehittämistä sellaisissa projekteissa, joissa pystymme selvästi näkemään projektien tuomat hyödyt ja lisäarvot. Vuosittain vaihtuvat teemat osoittavat suuntaa, millaisiin hankkeisiin kyseisen vuoden rahoitus suunnataan.

Skogssällskapet rahoittaa projekteja Ruotsissa, Suomessa sekä Latviassa. Tuen suuruus vaihtelee muutamasta sadasta eurosta satoihin tuhansiin euroihin. Pienet tutkimukset saattavat valmistua muutamassa kuukaudessa, kun puolestaan isoimmat tutkimushankkeet kestävät muutaman vuoden. Vuosittainen rahoitus jaetaan aina useamman tutkimushankkeen kesken.