Olemme hoitaneet metsiä ja kehittäneet maa-omaisuuksia vuodesta 1912. Kokeneet tilanhoitajamme ja neuvonantajamme auttavat sinua – jos haluat esimerkiksi maksimoida tulot, metsästys- tai luonnonarvot.

Riistatalous nostaa kiinteistöjen arvoa Suomessa

Metsäkauris. Kuva: Mostphotos

Kuva: iStock

Suomessa riistanhoidon käsite on muuttumassa kattavammaksi riistatalouden käsitteeksi. Syy siihen on, että riistakysymykset nähdään nykyisin yhä useammin osana laajempaa taloudellista kokonaisuutta, kertoo Tomas Landers, Tilanhoitajien toimitusjohtaja.

Tomas Landers

Tomas Landers metsän keskellä.

– Riistanhoito on oleellinen osa riistataloutta. Kun siirrytään puhumaan riistataloudesta, saadaan mukaan myös riistakysymyksiin liittyvät taloudelliset ulottuvuudet, sanoo Tomas Landers.

Tomas Landers on taustaltaan metsänhoitaja. Sen lisäksi hän on toiminut mm. erään pörssiyhtiön kiinteistöjohtajana sekä ollut Brysselissä edustamassa pohjoismaalaisia yksityisiä metsänomistajia.

Tilanhoitajien toimitusjohtajana Tomas Landers on työskennellyt noin viisi vuotta. Jo sinä aikana suomalainen riistatalousajattelu on edennyt pitkin harppauksin. Sen yksi seuraus ovat olleet monilla tiloilla yleistyneet sekametsät joka parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta.

– Nykyään metsänhoitosuunnitelmiin sisällytetään riistanhoitotoimenpiteet, mikäli asiakas niin haluaa. Joskus halutaan suosia tiettyä riistalajia, mutta usein kyse on yleisestä riistaeläinten hyvinvoinnin, riistakannan laadun ja lukumäärän lisäämisestä, kertoo Tomas Landers.

Luo edellytyksiä ravinnon hankinnalle ja suojautumiselle

Riistanhoitoon valittavat käytännön toimet riippuvat siitä, mitä lajeja halutaan suosia, mutta yleisesti tärkeimpiä yleistoimenpiteitä on parantaa riistaeläinten edellytyksiä hankkia ravintoa ja suojaa, kertoo Tomas Landers.

– Harvennushakkuiden aikaisessa kenttäraivauksessa voidaan jättää pensaistoa ja alikasvospuita riistan suojaksi. Yleensä riistalinnut syövät lehtipuita, mutta metsoille on varattava mäntyä. Mänty on myös hirvien ravintoa.

Sen lisäksi, että riistanhoito nivotaan osaksi metsänhoitosuunnitelmaa voidaan metsä- ja maa-alueiden käyttö suunnitella kokonaankin riistatalouden näkökulmasta.

– Riistanhoitosuunnitelman keskiössä on riistan hyvinvointi. Valikoiva metsästys, riistakantojen ylläpito, vesialueiden huomioiminen, yhteistyö vierekkäisten maiden omistajien välillä ja suunnitelmien tekeminen suurempien maa-aluekokonaisuuksia varten.

Riistataloutta - ei vaan riistanhoitoa

Tomas Landersin mukaan metsänomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti ajatukseen riistan huomioimisesta metsänhoidon suunnittelussa. Riistataloudellinen suunnittelu on taloudellisesti kannattavaa.

– Monet maanomistajat ja metsänomistajat haluavat riistaeläinten viihtyvän metsässään. Aktiivinen riistanhoito lisää metsän taloudellista ja elämyksellistä arvoa. Omistamillaan alueilla voi metsästää itse tai alueita voi luovuttaa metsästystarkoituksiin muille.

Liian suurista eläinkannoista voi olla haittaa metsänkasvulle, painottaa Tomas Landers, mutta riistanhoito ja metsän muu taloudellinen hyödyntäminen voidaan tasapainottaa.

– Taimikkovauriot voidaan estää oikeilla toimenpiteillä. Kyse on suunnittelusta, vaurioita voidaan vähentää esimerkiksi lisäämällä riistalle muuta ravintoa tarjolle.

Monessa maassa riistaeläinten lukumäärä on suurempi kuin Suomessa, mutta Tomas Landersin mukaan Suomen tapa hoitaa riistaeläinkantoja voisi hyödyttää myös muualla.

– Voitaisiin esimerkiksi ottaa oppia suomalaisten tavasta nivoa riistatalous osaksi metsänhoidon kokonaissuunnitelmaa. Osa muualla tehdyistä toimenpiteistä on lyhytjänteistä ja suunnittelematonta, riistaeläinkantoja pyritään lisäämään pelkästään lisäämällä niiden ruokintaa pitkäjänteisen riistanhoitosuunnitelman laatimisen sijaan.

Teksti: Malin Letser