Olemme hoitaneet metsiä ja kehittäneet maa-omaisuuksia vuodesta 1912. Kokeneet tilanhoitajamme ja neuvonantajamme auttavat sinua – jos haluat esimerkiksi maksimoida tulot, metsästys- tai luonnonarvot.

Anna veden rikastaa metsiäsi

Haluaisitko maillesi kauniin luonnonpeilin? Tilanhoitajien riista- ja kosteikkoasiantuntija Carl Pfeiff on johtanut yli 500:aa kosteikkohanketta - tässä hänen kokemuksiaan ja vinkkejä siitä, miten parantaa edellytyksiä kosteikon syntymiselle.

Viimeisten satojen vuosien aikana Suomen ja Ruotsin kosteikoista on kuivatettu jopa neljännes peltomaaksi ja talousmetsäksi. Nyt kosteikot halutaan takaisin, ja hyvästä syystä.

Kosteikko on kuin kaunis luonnonpeili, joka lisää biologista monimuotoisuutta, lisäksi kosteikolla on puhdistava vaikutus alueen vesistöihin. Näistä syistä myös valtio on herännyt tukemaan kosteikkojen perustamista. Kosteikkojen perustamishankkeisiin voi nyt anoa myös tukea.

Riistavastaava Carl Pfeiff.

Riistavastaava Carl Pfeiff.

Miten kannattaa aloittaa ja minkälainen paikka olisi kosteikolle ihanteellisin? Näihin kysymyksiin riistavastaavamme Carl Pfeiff osaa vastata. Hän on vetänyt yli 500:aa kosteikkohanketta eri puolilla Ruotsia ja Suomea, 90-luvun alusta saakka.

– Kosteikko sopii useimpiin paikkoihin eikä kukaan ole vielä ainakaan katunut kosteikon perustamista, sen verran myönteisiä vaikutuksia sillä on, hän sanoo.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä neuvona Carl Pfeiffin mukaan on valita sellainen paikka, jossa on aikaisemmin ollut kosteikkoa.

– Kun kosteikko palautetaan vanhalle paikalleen, vesi valuu valitulle paikalle luonnollisesti, maanmuodostumien kuljettamana. Lopputulos on kauniimpi ja taloudellisesti kestävämpi kuin kokonaan uuden kuopan kaivaminen vettä varten.

Hänen mukaansa sopivan paikan löytämiseen on nykyään olemassa paljonkin tekniikkaa, kuten lasermittausta ja digitaalisia karttoja. Mikäli haluat aloittaa sopivan paikan etsimisen itse, niin kannattaa aloittaa tarkastelemalla maaston korkeuseroja, neuvoo Carl Pfeiff.

– Ruotsissa kosteikkoja on ojitettu metsänistutusten tieltä. Alavilla alueilla tai vanhojen peltojen alueilla on usein suotuisia paikkoja alkaa ohjata vettä sopivaan kohtaan, hän sanoo ja jatkaa:

– Kannattaa tarkistaa myös ojien syvyydet. Syvät ojat ovat merkki siitä, että virran alkupäässä on matala alue, josta vesi valuu pois. Se voi olla merkki kosteikolle sopivasta paikasta.

Toinen suositus on tutustua alueen vanhoihin, jopa 50-luvun ja sitä vanhempiin karttoihin. Mikäli paikalla on joskus ollut kosteikko, voi sen uudelleenpalauttaminen olla aika yksinkertaistakin.

– Joskus riittää, että oja täytetään ja vesi ohjataan uudella tavalla. Silloin tällöin vaaditaan kunnon patovallin rakentamista, hän jatkaa.

“Kukaan ei ole vielä katunut kosteikon perustamista”

Jo kosteikon perustamisvaiheessa kannattaa ottaa huomioon tiettyjä asioita. Suunnitelmissa kannattaa huomioida mahdollisuus kosteikon tyhjentämiseen tarvittaessa.

– Patovallin rakentamisen jälkeen sitä ei halua ainakaan purkaa. Siksi on tärkeää rakentaa kosteikkoon vedensäätelysysteemi, niin kutsuttu munkki, jonka avulla veden pinnan korkeutta voi säädellä tai josta kosteikon voi tyhjentää tarvittaessa kokonaan.

Perustamisvaiheessa veden pinnan kannattaa antaa olla korkeammalla kuin halutulla lopullisella tasolla, silloin syvyyttä voi paremmin säätää ja kasvusto pysyy aisoissa. Carl Pfeiff painottaa lisäksi, että kosteikkoa perustettaessa on hyvä tehdä suunnitelmat myös lintujen pesintäpaikkojen lisäämiseksi ja mahdollisten riistaeläinten ravinnonsaannin turvaamiseksi.

– Eräällä kosteikolla, jota olin mukana rakentamassa, laskettiin 150 lintulajia. Jopa nuolihaukka oli löytänyt sieltä pesimispaikan. Kosteikon perustamisella on lukuisia myönteisiä vaikutuksia, hän kertoo ja jatkaa:

– Ei saa unohtaa, että kosteikon edut eivät rajoitu pelkästään biologisen monimuotoisuuden lisääntymiseen. Kosteikko puhdistaa maaperästä mm. fosforia, typpeä ja elohopeaa. Sitäpaitsi, nyt kun tulvista puhutaan niin paljon, kosteikoilla on veden nousua hillitsevä vaikutus!

Teksti: Malin Letser

Yleisiä ohjeita kosteikon perustamiseen

  • PATOVALLI: Patovallin leveys ja korkeus määräävät sen pitävyyden. Sääntönä on, että jokaista korkeusmetriä varten pitää leveyden kasvaa viisinkertaiseksi. Maa-aineksen rakenne vaikuttaa myös patovallin pitävyyteen.
  • SAAREKKEET: Luomalla pieniä saarekkeita veteen tarjoat linnuille hyviä pesimispaikkoja.
  • PATOMUNKKI: Niin sanottu munkki on kaivorakenne, joka asennetaan veden pinnankorkeuden säätelyä varten. Munkin korkein palkki vastaa korkeinta toivottua vedenpinnan korkeutta itse kosteikolla. Veden pinta laskee, kun munkin palkkia lasketaan. Veden pintaa nostetaan lisäämättä munkkiin vastaava määrä palkkeja. Mikäli vedentulo on suurempi kuin haihtuminen tai muu veden häviäminen, tulvii vesi munkkiin, josta se voidaan johtaa pois, kaivon ulostuloaukosta. Munkki mahdollistaa myös kosteikon tyhjentämisen puhdistusta tai lietteen poistoa varten.

Tukea kosteikkojen rakentamiseen

Kosteikon perustamiseen tai entisöintiin on saatavissa tukea. Tuki voi olla jopa 100% kuluista. Kosteikon sijainti ja odotusarvot vaikuttavat tuen määrään.

Kosteikko, lammikko vai riistalampi?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kosteikko on yleisnimitys useille erilaisille maastonmuodostumille, joiden ainoa yhdistävä tekijä on, että niissä on vettä. Termi sisältää niin suot, metsälammikot, pienet vesistöt ja riistalammikot metsä- ja maanviljelysalueilla.