Skogssällskapet jakaa 1,4 miljoonaa euroa ruotsa­laiseen ja suomalaiseen metsäntutkimukseen

Forest

Tämän vuoden haussa oli jaossa 15 miljoonaa kruunua, joka vastaa noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhteensä 14 eri projektia tulee antamaan uutta tietoa esimerkiksi ilmasto­tehokkaasta metsänhoidosta, hakkuiden jälkeisestä vedenlaadusta sekä uhattujen kääpälajien elpymisestä.

Luonnonvarakeskus (Luke) saa 140 000 euron arvoisen avustuksen kääpiin liittyvään projektiin. Projektin tarkoituksena on testata metodia, jolla saataisiin elvytettyä seitsemän uhattua sienilajia takaisin elinvoimaisiksi. Suunnitelmana on viljellä sieniä aluksi laboratoriossa, minkä jälkeen ne istutetaan metsiin. Projekti toteutetaan yhteistyössä Ruotsin maa- ja metsätieteellisen yliopiston kanssa.

Luonnonvarakeskus on mukana myös kahdessa muussa yhteistyöprojektissa. Lundin yliopisto saa yhdessä Luke:n kanssa 150 000 euroa projektiin, joka vertailee metsien hiilitasetta avohakkuumetsätalouden ja jatkuvapeitteisten menetelmien välillä.

– Tämä on jännittävä projekti, joka voi antaa arvokasta tietoa yhteiskunnallisiin puheenaiheisiin; miten ruotsalaisesta ja suomalaisesta metsästä saadaan suurin ilmastohyöty, kertoo Karin Fällman Lillqvist, kestävän kehityksen johtaja Skogssällskapetilla.

Ruotsalainen metsäalan tutkimuslaitos Skogforsk saa yhdessä Luke:n kanssa rahoitusta vedenlaadun tutkimukseen. Projektin tarkoituksena on tutkia, millainen vaikutus avohakkuumetsätaloudella on vedenlaatuun metsissä.

Muita aiheita kaikkiaan 14:ssä hankeessa ovat maanmuokkaus, kulttuuriarvojen vaaliminen hyödyntäen lennokkeja, erikoiskäsittelyssä olevien metsäpinta-alojen merkitys sienijuurille sekä villisikojen vaikutus metsätalouteen.

Tämänvuotisessa haussa haettiin yhteistyöprojekteja eri oppilaitosten välillä, mikä näkyy myös jaetuissa apurahoissakin. Yhteensä 14:stä rahoitettavasta hankkeesta yhdeksän on erilaisia ​​yhteistyöhankkeita.

– Skogssällskapet haluaa tehdä metsistä rikkaampia. Toteutamme tätä lisäämällä tietämystä kaikista metsän arvoista tukemalla tutkimusta sekä pitkällä kokemuksella omista ja asiakkaidemme metsistä, kertoo Karin Fällman Lillqvist.

Karin Fällman

Karin Fällman Lillqvist, kestävän kehityksen johtaja, Skogssällskapet

Puhuu Englantia ja Ruotsia

+46 8–789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se

Tomas Landers, toimitusjohtaja

vs. Toimitusjohtaja, Asiakaspäällikkö

Tomas Landers

Metsänhoitaja