Turvallinen tiealue Kytäjälle

Skogssällskapet-säätiön omistamalla Kytäjän tilalla on aloitettu hakkuu- ja hoitotyöt. Yksi ensimmäisistä hoitotoimenpiteistä oli Kytäjäntien reunametsän hoito.

Nuori ja tiheä puusto ylettyi lähes Kytäjäntien reunaan, vaikeuttaen tietä ylittävien sorkkaeläinten havaitsemista ajoissa ajoneuvosta käsin. Alueella on verrattain runsas hirvieläinkanta ja edellä mainitulla tieosuudella tien yli rynnistävät hirvet, peurat ja kauriit ovat aiheuttaneet vaaratilanteita autoilijoille useampaan kertaan.

Tilanhoitaja Petri Ryöti: ”Saimme paikallisilta ihmisiltä palautetta kyseisestä tieosuudesta ja ryhdyimme pohtimaan sopivaa tapaa ratkaista ongelma. Tien varrella kasvoi hyvin tuottavaa, laadukasta nuorta sekametsää. Yksi tapa olisi ollut karsia puuston alaoksia näkyvyyden parantamiseksi, mutta se ei ehkä olisi ollut riittävän tehokas hoitokeino. Päätimme avata tienreunaa reilusti poistamalla pari riviä puita kokonaan ja harventamalla puustoa normaalia väljemmäksi noin 20 metriä avatun alueen jälkeen metsään päin”.

Tilanhoitaja Kristian Kuokkanen sopi puuston korjuun energiapuuhakkuuna MetsänWoiman paikallisen ostohenkilön kanssa. Työt toteutettiin joulukuun 2023 aikana.

”Puiden korjuu järjestyi nopealla aikataululla. Tieosuuden pituus on noin 550 metriä, minkä johdosta energiapuuta kertyi hoitotyöstä yhteensä 180 kuutiota. Työmaasta saatiin kannattava sekä tekijälle että maanomistajalle. Tien turvallisuutta on parannettu puuston menetetyn kasvun kustannuksella, mutta otamme kasvutappion takaisin jossain muualla Kytäjän metsissä hyvällä, tehokkaalla hoidolla” Kuokkanen kommentoi urakkaa.

Kytäjäntien suora on aiempaa avoimempi, tiellä kulkijoilla on jatkossa enemmän aikaa reagoida hirvieläinten liikkeisiin ja välttää vahinkoja. Kytäjän metsien hoitotiimi jää seuraamaan tilannetta sekä odottamaan palautetta paikallisilta tien käyttäjiltä.

Kuva: Kristian Kuokkanen

Mikko Söderling, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Mikko Söderling

Metsänhoitaja